Thư viện

Posted by on

Thống kê thư viện của Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng

Xem chi tiết Tên ấn phẩm Họ và tên tác giả Chủng loại Ai đã mượn ?
STN-02832 Nàng tiên cóc Hoàng Khắc Huyên Sách thiếu nhi Trong kho
STN-02831 Cây khế Hoàng Khắc Huyên Sách thiếu nhi Trong kho
STN-02830 Tấm Cám Nguyễn Như Quỳnh Sách thiếu nhi Trong kho
STN-02829 Bầy Thiên Nga và nàng công chúa Sách thiếu nhi Trong kho
STN-02828 Bầy Thiên Nga và nàng công chúa Sách thiếu nhi Trong kho
STN-02827 Sơn Tinh Thủy Tinh Hoàng Khắc Huyên Sách thiếu nhi Trong kho
STN-02826 Sự tích hòn Trống mái Thanh Vân Sách thiếu nhi Trong kho
STN-02825 Chú cuội cung trăng Nguyễn Thị Duyên Sách thiếu nhi Trong kho
STN-02824 Quạ và Công Hoàng Khắc Huyên Sách thiếu nhi Trong kho
STN-02823 Sọ Dừa Nguyễn Như Quỳnh Sách thiếu nhi Trong kho
STN-02822 Cô bé bán diêm Sách thiếu nhi Trong kho
STN-02821 Cáo, Rùa và Ếch Sách thiếu nhi Trong kho
STN-02820 Hoàng tử Ếch Sách thiếu nhi Trong kho
STN-02819 365 chuyện mẹ kể con nghe Sách thiếu nhi Trong kho
STN-02818 Truyện kể cho bé Sách thiếu nhi Trong kho