Liên hệ

Posted by on

Thông tin liên hệ của Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng

Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng

Địa chỉ: Số 1 Ngô Quyền- Phường Tân Bình- TP Hải Dương- Tỉnh Hải Dương – Điện thoại 03203891978
Hiệu trưởng: Trần Cẩm Ninh